مقالات و پایان نامه ها

b (1019)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب صفر حسنلو دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 870845798 که در تاريخ 20/6/90 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1018)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت، گروه حسبداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: بررسي تاثير ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود استاد راهنما : دكتر مجيد زنجيردار استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1017)

پژوهشکدهي مهندسي تهيه لاستيک نيتريل به روش پليمريزاسيون امولسيوني و بررسي خواص آن پاياننامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمريزاسيون محمد رضا نريمي استاد راهنما دکتر عزيزاله نودهي استاد مشاور دکتر محمد عطايي بهمن 1392 با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1016)

بررسي تطبيقي مفهوم آزادي در آراء هايک و رالز چکيده مفهوم آزادي بي شک يکي ازمهمترين نظريه هاي سياسي مي باشد که همواره تاثيرات شگرفي را در تحولات جهان داشته است، اما تعريف آزادي همواره Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1015)

بررسي تطبيقي مفهوم آزادي در آراء هايک و رالز چکيده مفهوم آزادي بي شک يکي ازمهمترين نظريه هاي سياسي مي باشد که همواره تاثيرات شگرفي را در تحولات جهان داشته است، اما تعريف آزادي همواره Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1014)

معاونت پژوهشي و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1013)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پايه پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته زيست فناوري گرايش ميکروبي عنوان تهيه کونژوگه پلي ساکاريد PRP هموفيلوس آنفلوآنزا تيپ b با اگزوتوکسين A سودوموناس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1012)

واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه پايانامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني (M.A) عنوان: مقايسه اثر بخشي رفتار درماني شناختي با هيپنوتراپي در درمان مبتلايان به چاقي استاد راهنما: دکتر خيراله صادقي Read more…

By 92, ago