مقالات و پایان نامه ها

b (1917)

پايان‌نامه کارشناسي ارشد گروه: کلام شيعه عنوان بررسي افضليت حضرت علي? در صحيح صحاح سته استاد راهنما حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم رشيدپور استاد مشاور حجت الاسلام و المسلمين سيد ابوالحسن حسن‌زاده نگارنده مهدي ميناوي شهريور Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1907)

چكيده علي‌رغم اهميت واخواهي و كاربرد وسيع آن در محاكم، قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نياورده است. براي نمونه در رابطه با شرايط صدور حكم غيابي، در مرحله بدوي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1908)

تقليل تنش تحميلي بر پرنده از طريق بهبود استفاده از مواد مغذي و كمك به آن براي كسب مقاومت در برابر بيماريهاي گوارشي و عفوني تقديم : به پدر و مادرم، آنانکه آفتاب مهرشان در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1909)

بسم الله الرّحمن الرّحيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A. ) گرايش : عمومي عنوان: بررسي قدرت پيشبيني خودکارآمدي تحصيلي توسط جو رواني Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1910)

معاونت پژوهش و فناوري فرم منشور اخلاق پژوهش اينجانب مريم حاجي حسيني دانشجوي رشته زيست‏شناسي گرايش ميکروبيولوژي تعهد مي نمايم که اصول زير را در انجام پايان نامه مدنظر قرار داده ام. 1- اصل برائت: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1911)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده مهندسي برق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق قدرت -گرايش الکترونيک قدرت عنوان طراحي و شبيه سازي شارژر کنترلر سيستم دوگانه خورشيدي و بادي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1912)

دانشگاه علامه طباطبايي دانشکده مديريت و حسابداري پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت امور شهري کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان ميان داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران استاد راهنما دکتر جمال شهرابي استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1913)

دانشگاه آزاد اسلامي پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشتهي مهندسي علوم و صنايع غذايي عنوان: بررسي اثر نانو اکسيد روي بر معادلات جذب تعادلي، خواص مکانيکي، فيزيکوشيميايي و پارامترهاي معادلات رشد ميکروبي فيلم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1914)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده منابع طبيعي اثرات بالقوه کاربري اراضي بر يکپارچگي اکولوژيکي و زونبندي مناطق حفاظت شده (مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش قميشلو) پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست محمد ظهوري همت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1915)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده منابع طبيعي اثرات بالقوه کاربري اراضي بر يکپارچگي اکولوژيکي و زونبندي مناطق حفاظت شده (مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش قميشلو) پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست محمد ظهوري همت Read more…

By 92, ago