مقالات و پایان نامه ها

b (1021)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد پرستاري(رشته مراقبت هاي ويژه) عنوان: بررسي ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1022)

دانشكده کشاورزي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشتهي علوم دامي (تغذيه طيور) بررسي اثرات جيرههاي حاوي آويشن، گل‌گاو زبان و سين‌بيوتيک بر عملکرد جوجههاي گوشتي توسط: عابدين حيدري‌زادي استاد راهنما: دکتر کامران طاهرپور استاد مشاور: دکتر مصطفي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1012)

واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه پايانامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني (M.A) عنوان: مقايسه اثر بخشي رفتار درماني شناختي با هيپنوتراپي در درمان مبتلايان به چاقي استاد راهنما: دکتر خيراله صادقي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1013)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پايه پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته زيست فناوري گرايش ميکروبي عنوان تهيه کونژوگه پلي ساکاريد PRP هموفيلوس آنفلوآنزا تيپ b با اگزوتوکسين A سودوموناس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1014)

معاونت پژوهشي و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1015)

بررسي تطبيقي مفهوم آزادي در آراء هايک و رالز چکيده مفهوم آزادي بي شک يکي ازمهمترين نظريه هاي سياسي مي باشد که همواره تاثيرات شگرفي را در تحولات جهان داشته است، اما تعريف آزادي همواره Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1016)

بررسي تطبيقي مفهوم آزادي در آراء هايک و رالز چکيده مفهوم آزادي بي شک يکي ازمهمترين نظريه هاي سياسي مي باشد که همواره تاثيرات شگرفي را در تحولات جهان داشته است، اما تعريف آزادي همواره Read more…

By 92, ago